Eurostat

Eurostat  Avrupa Birliği’nin Lüksemburg’da olan istatistik ofisidir.  Temel görevi ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırma olanağı sağlayan Avrupa düzeyinde istatistiki veriler sunmaktır. Sunulan veriler akademisyenler, hükümetler, işletmeler, eğitim kurumları, gazeteciler ve kamuoyu açısından önem taşımaktadır. Depolanan mikro verilerden yararlanılabilmesi için EUROSTAT tarafından araştırma birimi olarak tanınmak gerekmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerince yürütülen çalışmalar neticesinde Üniversitemiz EUROSTAT ofisince araştırma birimi olarak kabul edilmiş olup Üniversitemizdeki araştırmacılar belirlenen prosedürlere uygun olarak başvuru yaparak bu verilerden yararlanabileceklerdir.

Dökümanlar

Eurostat Mikro Verilerinden Yararlanma Sunumu
Datasets Availability Table
Guidelines For Assessment
How to Apply for Microdata Access
Recognised Research Entities
Research Proposal Form


Başa Dön